Četiri izvorna znanstvena rada i članak

(N.LAZAREVIĆ)
(N.LAZAREVIĆ)

U Centru za povijesna istraživanja predstavljen je 24. broj časopisa "Ricerche Sociali" (Društvena istraživanja) o kojem su govorili urednik Silvano Zilli i jedna od autorica, Paola Delton. U uvodu Zilli je istaknuo da je još 1985. godine, pri Centru za povijesna istraživanja osnovana sekcija za društvena istraživanja, slijedom čega prvi broj časopisa "Ricerche sociali" izlazi četiri godine kasnije.

O Muzilu

- Prvi broj časopisa "Ricerche sociali" datira iz 1989. godine i od tada je objavljeno 
24 brojeva, koji sadrže 113 izvorna znanstvena rada (od 58 autora) iz društveno-političkog, gospodarskog i kulturnog područja, a koja se odnose na talijansku nacionalnu zajednicu i na njenu povijesnu prisutnost na ovim prostorima, s više od tri tisuće tiskanih stranica. Govoreći o posljednjem broju, on sadrži četiri izvorna znanstvena rada i jedan članak, rekao je u uvodu urednik časopisa Silvano Zilli, dajući i kratak pregled 
ispisanog.

Tako, navodi Zilli, "Vojni kompleks Muzil: kulturni značaj te politička i društvena polemika", naslov je eseja Marka Radolovića u kojem autor obrađuje temu preuređenja vojnog kompleksa na poluotoku Muzil (Pula), o čijoj se budućoj namjeni posljednjih godina vodi živa rasprava između građanskog društva i lokalnih vlasti. Iz provedenog ispitivanja, i raspoloženja javnog mnijenja, proizlazi da je većina lokalnog stanovništva za to da se područje namijeni djelatnostima civilnog društva, što potvrđuje tezu o važnosti udruga i nevladinih organizacija u okvirima lokalnog razvoja.

- Nadalje, autor Francesco Cianci razmatra pojam "nacionalne manjine" u pravnom 
sustavu Republike Hrvatske na temelju njegove definicije u članku 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Definicija je uspoređena s odredbama međunarodnog i europskog pravnog sustava i ukazano je na neka dobra rješenja, ali i uz određene kritičnosti. Potom, tu je tekst Edite i Igora Dobrača, autora koji se bave ispitnim 
katalogom za talijanski jezik i književnost za državnu maturu u Hrvatskoj od 2009. do 2016. godine. Konkretno, u eseju je predstavljen nastavni program predmeta talijanski jezik i književnost, analizirani su ispitni katalozi državne mature za taj predmet kao materinji jezik te su identificirane tipologije pitanja i književna djela koja 
se pojavljuju na ispitu. I na kraju, tu je i esej Giuseppea de Vergottinija, koji se bazira na datum 10. veljače 2017. godine kada je na Općinskom vijeću u Bologni imao izlaganje s naslovom "Dan siječanja", kojim je pridonio civilnoj svečanosti Dana sjećanja u spomen žrtvama fojbi, egzodusu iz Julijske krajine i Dalmacije i na zbivanja vezana uz određivanje istočne talijanske granice, pojasnio je Silvano Zilli.

Građanski odgoj

Autorica Paola Delton predstavila je rezultate svoje analize na temu korištenja stručnog jezika za predmet građanskog odgoja i obrazovanja u prijevodima s hrvatskog na talijanski jezik, koji je ujedno i dio diplomskog rada njenog poslijediplomskog specijalističkog studija Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije 
Sveučilišta "Jurja Dobrile" u Puli.

- Ovaj rad s temom Stručnog jezika za predmet Građanski odgoj i obrazovanje 
u prijevodima s hrvatskog na talijanski jezik donosi analizu stručnog nazivlja, jezika struke učenja Građanskog odgoja u talijanskim školama u Hrvatskoj. Građanski je odgoj postao obvezni međupredmet u svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj počevši od školske godine 2014./2015., a time i u školama Talijanske nacionalne zajednice koje djeluju u ovom zemljopisnom području. Specifičnost jezika struke ovog međupredmeta doveo je do zanimljivih lingvističkih i kulturoloških razmatranja glede obrazovnog sustava i svijeta naše nacionalne manjine, koja je još jednom pozvana da posreduje između dva jezika i dvije kulture. Rad je koncipiran u dvostrukoj ulozi prijevoda i istraživanja, a središte toga rada je hrvatsko-talijanski rječnik ključnih pojmova navedenog jezika 
struke što podrazumijeva pažljivo razmatranje samog prevodilačkog procesa ispisivanja istog. Prikazana je problematika prevođenja uz klasifikaciju raznih kategorija i argumentaciju prijevodnih odabira. Ujedno, evidentirani su neki problematični aspekti talijanske škole u Hrvatskoj, kao nastavni programi i udžbenici, s posebnim osvrtom na prijevod školskih udžbenika hrvatskih autora na talijanski. Nadalje, došli smo do zaključka da je najvažnije razumijevanje i očuvanje različitosti korisnika talijanske škole u Hrvatskoj, podsjećajući na važnost njezina doprinosa kao manjinske škole u europskoj perspektivi nadilaženja jezičnih i kulturoloških granica, poručila je Delton.

(N. ORLOVIĆ RADIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter