Centar za arheološka istraživanja krajolika


Na inicijativu arheologa koji su kao nastavnici zaposleni na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na toj je istarskoj visokoškolskoj i znanstvenoj ustanovi u srpnju osnovan Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika. Kao ustrojbena jedinica Odjela za humanističke znanosti, Centar je zamišljen kao okvir za provođenje znanstvenih istraživanja putem projekata, izrada studija i elaborata.

Arheologija krajolika proučava međusobni utjecaj društva i prirode, načine kako se krajobraz koristio za oblikovanje društvenih struktura, i kako je krajobraz utjecao na ljudske zajednice u prostoru.

Glavni su ciljevi djelovanja Centra promicanje cjelovitog tumačenja dinamike kulturnog i prirodnog krajolika u prošlosti primjenom interdisciplinarnog pristupa, razumijevanje i rekonstrukcija povijesti teritorija pomoću analize prirodnih svojstava i djelovanja ljudi, razvijanje suradnje sa znanstvenicima i ustanovama koje se bave sličnim problemima

Centar će stoga provoditi istraživačke projekte, ali je spreman i za izradu studija prostora u prošlosti za potrebe šire društvene zajednice, primjerice za izradu prostornih planova i arheološko-konzervatorskih podloga. Glavne aktivnosti bit će prikupljanje i analiza podataka o prostornoj raspodjeli arheoloških nalazišta, izrada i provođenje znanstvenih projekata, izrada elaborata i studija, organiziranje radionica, seminara i znanstvenih skupova, objavljivanje monografija, znanstvenih i stručnih radova s rezultatima rada Centra.

Centar će istraživanjem arheologije krajolika objedinjavati korištenje širokog raspona metoda iz različitih područja arheološke znanosti, kao što su geoarheologija, arheologija naseljavanja i prostora, arheološka teorija. Tako dobiveni rezultati objedinit će se s rezultatima drugih znanosti, npr. topografije, geologije, pedologije, geomorfologije, mikromorfologije, zračnih i satelitskih snimaka.

Arheologija krajolika koristi više izvora podataka što omogućava sveobuhvatnu interpretaciju lokaliteta i prostora.

Jezgru centra čine arheolozi zaposleni na Sveučilištu i to prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, prof. dr. sc. Robert Matijašić, koji je imenovan voditeljem Centra, dr. sc. Davor Bulić i mag. Katarina Gerometta. Već u projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost pod imenom "Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina" uspostavljena je suradnja i s drugim arheolozima i geolozima iz Zagreba, Kopra i Pise. U pripremi je i drugi projekt, koji financira Ministarstvo kulture RH koji uključuje terenski pregled područja Plomina i Plomin Luke. (M. Ra.)


Podijeli: Facebook Twiter