Buzećani zadržali laboratorijske usluge

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Što je s Medicinsko-biokemijskim laboratorijem u sklopu Istarskih domova zdravlja Pula - Ispostave Buzet, upitao je na posljednjem vijećničkom satu Denis Muzica (IDS-HSU). Podsjetio je da se prije nekoliko godina sakupljala humanitarna pomoć za liječenje teško oboljelog Denija Muzice, a nakon njegove smrti njegovi roditelji su 2012. godine dio prikupljenih sredstava namijenili za nabavu hematološkog analizatora.

- Pojavile su se priče da je privatna praksa Omera Raucha otkazala koncesiju i navodno prodala hematološki analizator čija je nabava većim dijelom pokrivena sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji, pa me zanima da li će laboratorij i dalje raditi i što će biti s tim analizatorom, upitao je Muzica.

Intervenirala gradska uprava

Gradonačelnik Siniša Žulić uzvratio je da su sredinom rujna upozoreni da sadašnji koncesionar namjerava zatvoriti laboratorij, tri godine prije isteka koncesije te da postoji bojazan da bi građani Buzeta mogli ostati bez te usluge u svome gradu.

- Zahvaljujući našoj intervenciji u Istarskim domovima zdravlja i u Istarskoj županiji taj problem će biti riješen tako da bez obzira što od početka listopada nema više laboratorij u koncesiji, Omero Rauch će i dalje omogućiti tu uslugu sve do konačnog rješenja koje bi se trebalo definirati u idućih mjesec dana. Također bila mu je namjera prodati opremu koja je u njegovom vlasništvu neovisno što je većim dijelom nabavljena humanitarnim sredstvima, međutim, dogovorili smo se da ćemo iznaći načina da uređaj za kojeg je procijenjeno da se može još tri do pet godina kvalitetno koristiti, ostane u Buzetu, odgovorio je Žulić.

Vijećnik Elvis Černeka (IDS-HSU), ujedno voditelj buzetske Ispostave nadovezao se te rekao da je dobivši bolju poslovnu priliku Rauch raskinuo koncesiju te je ona vraćena Županiji koja je prvo tu koncesiju ponudila Istarskim domovima zdravlja koji su i iskazali spremnost da je preuzmu te je laboratorij od početka listopada pod njihovim okriljem.

- Samo preuzimanje ordinacije je jednostavna stvar ono što je teže, što će nama biti izazov, je održati laboratorij u Buzetu prije svega zbog nedostatka stručnog kadra, magistra medicinske biokemije, ali i prvostupnika laboranata jer takvih slobodnih kadrova na tržištu nema, te Istarski domovi zdravlja i u drugim laboratorijima čiji su vlasnici to rješavaju ugovorom s vanjskim ustanovama u smislu supervizije što nije najsretnije rješenje, ali u ovom slučaju jedino moguće, rekao je Černeka.

Prijevoz do KBC-a Rijeka

S obzirom da autobus iz Rijeke i za Rijeku ne prometuje više poslijepodne, a Buzećani gravitiraju KBC-u Rijeka, nezavisnu vijećnicu Dubravku Črnac Dujanić zanimalo je da li se postoji mogućnost da se nađe neko drugo rješenje, primjerice kroz uslugu prijevoza koju nudi jedna gradska ustanova vezanu uz program pomoći u kući starijim osobama. Gradonačelnik je uzvratio da treba razmotriti takvu mogućnost te između ostalog rekao da Grad Buzet može zatražiti od Sektora za promet Hrvatske gospodarske komore da raspiše natječaj, poziv autobusnim kućama koje žele iskazati interes za vožnju tom linijom, no izrazio je bojazan da taj interes neće biti dovoljno velik.

- Nedavno smo na inicijativu roditelja Roštine, Ročkog Polja i Lupoglava uputili zahtjev da se uvede autobusna linija koja bi osim prijevoza učenika u Srednju školu Buzet prevozila studente do Lupoglava koji bi s tamošnje željezničke postaje autobusom nastavili za Rijeku, rekao je Žulić.

Nezavisnog vijećnika Damira Kajina zanimalo je što je s gradnjom po njemu sporne kompostane i da li Adria Eta Igora Krote koja je uvedena u posjed može graditi taj objekt. Žulić je odgovorio da Grad Buzet nije uveo u posjed tvrtku s kojom je potpisan ugovor o pravu građenja s obzirom da još nisu ispunjeni svi preduvjeti. Prethodno ta tvrtka treba donijeti dokaz da je preselila sjedište u Buzet i treba dokazati da ima financijsku sposobnost za realizaciju projekta u skladu s ugovorima o pravima i obvezama te o pravu građenja. Kajin je također istaknuo da je dobro što je Buzet grad oktanskih sportova no da bi se za enduro motocross i off road natjecanja trebalo tražiti dozvolu za ulazak u posjed i ceste ponovo vratiti u prvobitno stanje.

- Prilikom davanja dozvola za korištenje javnih prometnica traži se suglasnost mjesnih odbora na čijem području se utrke održavaju i u tim rješenjima koje organizatori dobiju uvrštena je i obveza vraćanja u prvobitno stanje, rekao je Žulić. Kajin je upozorio da treba sanirati zid na groblju u Švikariji i riješiti parking ispred groblja u Malom Mlunu te mrtvačnicu.

Investicije na groblju Pruhari i Marčenegla

Enisa Marinac (IDS-HSU) prenijela je među ostalim pitanje sumještana o sanaciji ceste Maruškići - Dubrovica. Resorni pročelnik Elvis Šterpin rekao je da je za tu cestu, odnosno tzv. projekt Rošovo dovršen idejni projekt, međutim jedan od problema je i taj što je u tijeku projektiranja došlo do promjene granice između katastarskih općina Svi Sveti i Stari grad. Đanija Soldatića (IDS-HSU) zanimalo je u kojoj je fazi program [email protected] čiji je cilj koordinacija svih koji sudjeluju u zaštiti i promociji zdravlja. Resorna pročelnica Elena Grah Ciliga rekla je da je prvi sastanak koordinacijskog odbora bio održan u prvoj polovici godine te će se ubrzo održati drugi. Kristijan Majcan (IDS-HSU) upitao je što je s nastavkom radova na groblju u Račicama. Direktorica gradskog komunalca "Parka" Ervina Kisiček istaknula je da se svake godine odrađuje sanacija zidova i objekata uz groblja.

- Ove godine imali smo značajne investicije na groblju Pruhari kao i Sveti Petar Marčenegla. Na groblju Račice prije nekoliko godina betonirana je i sanirana jedna staza, ostala je za odraditi druga staza, to će se početkom iduće godine sanirati kada će se krenuti i s radovima na groblju Švikarija, najavila je Kisiček.

Uz opasku da su se na području Mjesnog odbora Sovinjak dešavali propusti u otklanjanju kvarova javne rasvjete, Nina Majer (IDS- HSU) upitala je tko je ovlašten za njenu sanaciju. Pročelnik Šterpin rekao je da su imali problema sa štednom led rasvjetom, kontaktirali su izvođača te je u zadnjih petnaestak dana zamijenjeno 28 rasvjetnih tijela. Izvođač je potpisao ugovor o održavanju s tvrtkom Gea iz Buzeta koja je nadležna i za otklanjanje kvarova. (Gordana ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter