Burba: Kaštijun je štetan i neisplativ projekt

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Zelena Istra pridružila se Zelenoj Akciji u davanju podrške novom prijedlogu Plana gospodarenja otpadom RH 2016.-2022. U Zelenoj Istri podržavaju temeljite promjene u sustavu za kojeg tvrde da je trenutno jedan od najgorih u EU i šteti građanima i okolišu. Za novi prijedlog Plana napominju da potiče odustajanje od uspostave skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje u spalionici i cementarama, te stvara preduvjete za pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate odvoza otpada.

Irena Burba iz Zelene Istre naglasila je da novi Plan potvrđuje sve ono na što je udruga godinama upozoravala, a to je da je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun štetan i neisplativ projekt koji se temelji na zastarjelom konceptu.

- Osim zagađenja zbog spaljivanja otpada, građani će takav način postupanja s otpadom skupo plaćati. Dosadašnji Plan, kao i prošlogodišnji prijedlog Plana, bazirali su se na skupom i neekološkom sustavu proizvodnje velikih količina miješanog otpada, prevoženja do velikih regionalnih centara i spaljivanja u cementarama i spalionici otpada. Godinama upozoravamo da se takvim sustavom uništavaju vrijedni resursi, a da Hrvatska neće ispuniti zadane obveze recikliranja te da će građani biti dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje, upozorila je Burba.

Također, u udruzi upozoravaju da je hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima u EU jer se na odlagalištima, koja su dobrim dijelom i neuređena, odlaže 83 posto komunalnog otpada, te da regionalni centri koji su izgrađeni ne funkcioniraju i ugrožavaju okoliš, a građanke i građani plaćaju visoke mjesečne račune za nekvalitetnu uslugu u kojoj im odvajanje nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17 posto recikliranog otpada. Podsjećaju i na obvezu da se do 2020. godine mora reciklirati 50 posto otpada, ali i na brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe i smanjenja odlaganja na odlagališta.

- Kaštijun počiva na zastarjelom konceptu i osim zagađenja zbog spaljivanja otpada, građani će takav način postupanja s otpadom skupo plaćati. Prije samog odabira lokacije, na vrijeme smo ukazivali na zastarjelost MBO tehnologije koja pogoduje cementnim lobijima i ne podržava smanjivanje proizvodnje otpada, odvojeno prikupljanje i recikliranje, već je orijentirana na proizvodnju goriva iz otpada, istaknula je Burba.

Naglasila je da se još uvijek ne zna kako će se i kome to gorivo uopće plasirati te se pretpostavlja da će zbrinjavanje goriva iz otpada predstavljati dodatni trošak za centar, odnosno građane.

- No ono što najviše brine građane jesu projekcije poskupljenja odvoza otpada od tri do pet puta, što će se nažalost i ostvariti, budući da će deponiranje jedne tone otpada na Kaštijunu porasti sa 40 eura po toni odloženog otpada, na čak 100 eura po toni, zaključila je Irena Burba iz Zelene Istre.

Novi Plan gospodarenja otpadom ima podršku aktivista jer je u njega ugrađena obavezna opskrba građana infrastrukturom za odvajanje na kućnom pragu, uvođenje naknade za odlaganje otpada, izgradnja postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou, izgradnja centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te kvalitetne edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva. Takvim se sustavom, smatraju u Zelenoj Istri, teži decentralizaciji, uspostavi malih lokalnih sustava za recikliranje i smanjenju proizvodnje miješanog otpada koji bi se prevozio do regionalnih centara, gdje bi se skupo naplaćivala obrada i odlaganje. (D. B. P.)


Podijeli: Facebook Twiter