Brzi internet za brži razvoj središnje Istre

Nova turistička atrakcija u gradu
Nova turistička atrakcija u gradu

Upravo je otvorena jednomjesečna javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. Riječ je o razvojnom planu pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu, većinom u ruralnim i suburbanim područjima, čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora.

Glavni cilj projekta je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području koje obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave.

Javnu raspravu provodi nositelj projekta Grad Buzet. Cilj je pribaviti mišljenje svih zainteresiranih strana, prije svega operatora na tržištu i korisnika usluga. Prethodna javna rasprava provedena je tijekom ožujka i travnja.

Vrijednost dokumentacije za razradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje dva grada te sedam općina je 145 tisuća kuna bez PDV-a. Procjenjuje se da bi ukupni troškovi širokopojasne mreže za to područje, koje obuhvaća 22.627 stanovnika odnosno 7.589 kućanstva, ovisno o odabranoj tehnologiji, mogli iznositi 64 do 74,5 milijuna kuna bez PDV-a. Planira se izvesti ukupno 9.475 priključaka. (G. ČALIĆ ŠVERKO)

 


Podijeli: Facebook Twiter