Brtonigla: Načelnik se pravda da je većina nepravilnosti otklonjena

Revizija spočitava čelnicima Brtonigle da su neke poslove povjerili bez javnih natječaja
Revizija spočitava čelnicima Brtonigle da su neke poslove povjerili bez javnih natječaja

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Brtonigli vijećnici su prihvatili izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Brtonigla. Područni ured Pazin državne revizije proveo je financijsku reviziju od ožujka do sredine rujna te u svom izvješću naveo da je Općina učinila niz propusta u svom poslovanju.

Općinski načelnik Doriano Labinjan obrazložio nam je kako je uopće došlo do propusta, a koje im je revizija spočitala, te planiraju li ih ispraviti. Revizija je u svom izvješću prigovorila Općini da nisu učinili procjenu vrijednosti imovine i obveza te nisu donijeli plan razvojnih programa. Načelnik nam je odgovorio da je s proračunom za 2016. donijet Plan razvojnih programa te je navedena nepravilnost otklonjena.

Manje punjenje proračuna

- Općina Brtonigla je imala popis imovine, ali nisu bili obuhvaćeni svi elementi koje revizija zahtijeva da takav popis sadrži. Već i tijekom obavljanja samog nadzora revizije otklonjeni  su nedostaci u godišnjem popisu imovine te je u tijeku postupak procjene vrijednosti imovine metodom interne procjene sukladno Uputi o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu RH izdane od Ministarstva financija. Taj će se postupak izvršiti najkasnije do 31. siječnja 2017., najavio je Labinjan koji je na čelu Brtonigle.

Revizija je prigovorila Općini da je dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iznosila 1,34 milijuna kuna, a lani je isplaćeno 1,58 milijuna. Općinski načelnik nam je odgovorio da je zbog slabijeg punjenja i ostvarenja proračuna za 2014. godini došlo do prekoračenja zakonskog ograničenja mase sredstava za plaće.

- Proračunom za 2015. kao i polugodišnjim izvještajem za 2016. godinu, Općina Brtonigla je u zakonskim okvirima mase sredstava za isplatu plaća, iznio nam je Labinjan. On je pojasnio da su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi propisana proračunska ograničenja plaća te da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave ne smije iznositi više od 20 posto prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini.

Revizija spočitava Općini da su poslove održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, vrijednih 83 tisuće kuna, povjerili izravnim ugovaranjem, a pritom nisu provedeni javni natječaji, odnosno ponude nisu prikupljane. Općinski načelnik je opravdao takvo postupanje riječima kako je odlukom o komunalnim djelatnostima, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina je povjereno Vlastitom pogonu Općine Brtonigla.

Neposredno dogovaranje za manje poslove

- Međutim, zbog nedostatka mehanizacije, pojedini "manji" poslovi održavanja dodijeljeni su pravnim osobama na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, neposrednim ugovaranjem, budući se radi o poslovima čija pojedinačna vrijednost iznosi manje od 70.000 kuna, izjavio nam je Labinjan.

Upitan kojim je to pravnim osobama dodijelio pojedine manje poslove održavanja neposrednim ugovaranjem, a za što ga proziva Revizija, načelnik Općine Brtonigla veli da je tijekom 2015. za održavanje nerazvrstanih cesta isplatio ukupno 52.272 kuna obrtu Iskop, čiji je vlasnik Dario Saule iz Grožnjana.

Revizija nije poštedjela Općinu Brtonigla niti po pitanju njezinog odnosa s Razvojnom agencijom Brtonigla. Naime, ova općinska agencija je ispostavljala zahtjeve za isplatu plaća veće od iznosa koje su naveli na prilozima za obračun plaća, a Općina im je isplaćivala te veće iznose. Doriano Labinjan veli da se razlika odnosi na iznos PDV-a, budući je Razvojna agencija u sustavu PDV-a. (P. GREGOROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter