Broj ureda državne uprave smanjuje se s 20 na 5

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Hrvatska ubuduće neće imati 20 ureda državne uprave već samo njih pet, predlaže Vlada izmjenama Zakona o sustavu državne uprave koji je danas uputila u saborsku proceduru.

Pet državnih ureda mjesno bi bili nadležni za područje više županija pa bi tako postojali uredi državne uprave za središnju Hrvatsku, za sjeverozapadnu Hrvatsku, za Slavoniju i Baranju, za Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku, te za Dalmaciju, a smanjenjem broja uprava želi se postići učinkovitija raspodjela poslova te, zbog smanjenja broja izvršitelja, i određene financijske uštede.

Ured državne uprave se okrupnjavaju temeljem upravne logike (broja stanovnika, veličinom upravnog podučja i njegove povezanosti), ističe zamjenik ministra uprave Zoran Pičuljan.

Vlada time operacionalizira jednu od reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016. godine, onu o "reorganizaciji (regionalizaciji) državnih institucija i ureda državne uprave", a Pičuljan ističe kako je riječ o "snažnoj intervenciji u državnu upravu".

Širenjem mjesta nadležnosti želi se postići ravnomjernost korištenja stručnih kapaciteta koji na regionalnoj razini u području državne uprave nisu presnažni, rekao je.

Predloženim pristupom dobivamo mogućnost korištenja najboljih stručnjaka na toj razini za rješavanje predmeta. Na taj način postižemo normalizaciju upravnog postupanja, dodaje.

Uspostavom novog ustrojstvenog modela ostvarit će se i određene uštede jer će se smanjiti broj predstojnika ureda te njihovih zamjenika s 20 na pet, a broj službi sa dosadašnjih 84 na 35.

Radom ureda državne uprave upravljat će predstojnik koji će imati status državnog dužnosnika, a Vlada će ih imenovati na prijedlog ministra uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Zakonom se predviđa i mogućnost da građani, odnosno stranke, na jednom upravnom mjestu mogu podnijeti zahtjeve za ostvarenje nekog prava iz mjesne nadležnosti drugog ureda državne uprave ili iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave.

U tom slučaju zahtjev će se po službenoj dužnosti, bez odgode, dostaviti na rješavanje mjesno nadležnom uredu državne uprave, odnosno nadležnom središnjem tijelu državne uprave.

Premijer Zoran Milanović istaknuo je da predloženim promjenama u sustavu državne uprave županije neće izgubiti svoje ovlasti.

Koncentriramo sustav državne uprave, ali županije ne ostaju bez ovlasti, rekao je.

Bauk: Izmjenama Zakona o sustavu državne uprave do bolje organizacije

Ministar uprave Arsen Bauk rekao je danas kako će izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, kojima se predlaže preustroj ureda državne uprave u županijama, rezultirati boljom organizacijom, ali i financijskim uštedama.

"Mislimo da će preustroj poboljšati organizaciju, a imat će i određene financijske učinke, no oni nisu u prvom planu jer u uredima državne uprave radi ukupno jedan posto svih zaposlenih na proračunu", rekao je Bauk novinarima komentirajući taj zakonski prijedlog koji je vlada danas uputila u saborsku proceduru.

Umjesto 20 sadašnji ureda, radi učinkovitije raspodjele poslova, predlaže se ustrojavanje pet ureda: za središnju Hrvatsku sjeverozapadnu Hrvatsku, Slavoniju i Baranju, Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku te za Dalmaciju.

Uštede će, kazao je Bauk, biti isključivo na plaćama rukovodećih službenika. (Hina)

 


Podijeli: Facebook Twiter