Brijuni rivijera kao Rockwool

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U slucaju projekta Brijuni rivijera može se ponoviti prica o Rockwoolu, a Ladonja u njoj ne želi sudjelovati, rekao je na konferenciji za novinare Plinio Cuccurin, clan Ladonje i županijski vijecnik vlastite nezavisne liste.

Ponovno kritizirajuci prijedlog ugovora o provedbi razvojnog programa Brijuni rivijere na lokacijama Pineta, Hidrobaza i otok Sv. Katarina-Monumenti, Cuccurin je prvo rekao da je Ladonja za razvoj i to onaj održivi, ali da prije natjecaja treba izraditi studiju održivosti projekta u odnosu na potrebe lokalnog stanovništva, kao i studiju utjecaja na okoliš. To ce biti i predloženo na sjednici Vijeca grada Pule u petak, na kojoj ce se raspravljati o ovom projektu.

Bruno Nefat, clan Ladonje i pulski vijecnik Nezavisne liste Plinija Cuccurina, rekao je da ugovor nesumnjivo ima i pozitivnih elemenata, poput objedinjavanja zemljišta u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave radi postizanja sinergijskih ucinaka, gospodarskog aktiviranja neiskorištenih resursa te odredbe da za najmanje 70 posto iznosa ulaganja u izgradnju i opremanje objekata izabrani ponuditelj mora koristiti proizvode i usluge pravnih i fizickih osoba iz Hrvatske.

Nakon što je Županijska skupština proteklog tjedna poslala prijedlog ugovora o provedbi projekta Brijuni rivijera na spomenutim trima lokacijama na popravni, tražeci, na prijedlog župana Ivana Jakovcica, ponovno uvodenje 66-godišnje koncesije (umjesto 50-godišnje, koju zastupa premijerka), Nefat smatra da bi konacni prijedlog ugovora mogao biti još nepovoljniji od postojeceg.

Osobito osjetljivim smatra položaj Grada Pule koji nije osnivac tvrtke Brijuni rivijera, pa nece ni raspolagati novcem naknade od prava gradenja, nije pridonio razvoju projekta putem urbanistickih i detaljnih planova uredenja, niti je s državom riješio imovinsko-pravne sporove na podrucju projekta, iz cega proizlazi da su grad i država istodobno partneri u projektu i stranke u sporu.

Ladonja traži objavu procijenjenih prihoda na temelju prava gradenja, zakupa i koncesija na pomorskom dobru koji cine prihod tvrtke Brijuni rivijera te razgranicenje podrucja prava gradenja u odnosu na druge koncesije (pomorsko dobro za lokalne potrebe). Nefat traži i da se u ugovor ugradi zaštitna klauzula kojom bi se onemogucila daljnja prodaja objekata nakon njihove izgradnje.

Cuccurin smatra da ce ovaj ugovor biti špranca i za Muzil te ostale bivše vojne lokacije. Dozvoliti da se u ugovoru definira a la carte urbanizam, u suprotnosti je s održivim razvojem, navodi. Prihvacanje svih primjedbi vijecnika na Županijskoj skupštini smatra formalnošcu. Izostanak inace redovito prisutne ekipe HTV-a s posljednje sjednice Županijske skupštine te sinocnje dostavljanje materijala pulskim vijecnicima s predloženom uvjetnom suglasnošcu smatra igrokazom demokracije, a ne omogucavanje gradanima uvid u posljedice tog ugovora.

Na pitanje je li "uzburkavanje" projekta koji je vec dugo u stanju statusa quo dio predizbornih aktivnosti, odgovara da je projekt debelo politicki, a ne gospodarski motiviran. (M. VERMEZOVIC IVANOVIC)


Podijeli: Facebook Twiter