Bolnice sa zvjezdicama imat ce više novca

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu do 2011. godine trebala bi izdati prve akreditacije bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama. To ce biti dokaz kvalitete i sigurnosti pojedine bolnice, a bolnica s akreditacijom raspolagat ce i vecim budžetom jer ce taj status znaciti da radi sofisticiranije zahvate, odnosno da izlazi iz granica rutinskog posla. Akreditacije ce se izdavati državnim bolnicama, privatnim poliklinikama, primarnoj zaštiti, državnim i privatnim specijalnim bolnicama te ustanovama za javno zdravstvo. Pokazatelji kvalitete bit ce dostupni javnosti pa ce pacijenti moci procijeniti koja je bolnica bolja u kojem podrucju medicine.

U naredne dvije godine bolnice bi morale formirati posebne jedinice za kvalitetu, a agencija educirati strucnjake za provjeru kvalitete. Kriterije kojima ce se mjeriti kvaliteta pojedine zdravstvene ustanove definirala je Svjetska zdravstvena organizacija, no svaka ih zemlja proširuje prema svom nahodenju. U te indikatore ulaze kadrovi, prostor, oprema, prosjecan broj operacija i komplikacija u bolnici, ucestalost rezistentnih infekcija, potrošnja antibiotika, duljina lijecenja, stopa smrtnosti i brojni drugi pokazatelji.

Akreditacija bolnica je, medutim, dragovoljna, što znaci da bolnice mogu proci provjeru kvalitete ako to žele. Takva ce politika akreditacije, smatraju u Hrvatskoj lijecnickoj komori (HLK), produbiti razliku izmedu manjih lokalnih bolnica i klinickih bolnickih centara koja ionako postoji, pa ce neke bolnice dobiti zvjezdice, a drugima ce na odjelima otpadati strop. Bolnice bi, smatraju u komori, po uzoru na neke druge države morale najprije dobiti nultu akreditaciju, koja jamci da bolnica zadovoljava minimalne propisane standarde, a tek onda bi bolje i kvalitetnije ustanove mogle dobiti bolji status.

Prije tri godine izraden je pravilnik o minimalnim kadrovskim i prostornim standardima te opremi koju svaka bolnica mora imati. Taj dokument, medutim, nikad nije ugledao svjetlo dana pa bolnice i dalje rade u skladu s onim cime raspolažu. Njegovo bi donošenje, smatraju u komori, u nezgodnu poziciju dovelo i neke razvikane zdravstvene kuce.


Podijeli: Facebook Twiter