Bolnice će imati centar za preoperativnu obradu

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Pacijenti koji moraju na operaciju uskoro više neće morati obilaziti laboratorije i ambulante da bi prikupili sve nalaze koje bolnica od njih traži. Pri bolnicama će se osnovati centri za preoperativnu obradu, koji će raditi po načelu "one stop shopa" i gdje će pacijent na jednom mjestu, u samo dan ili dva, obaviti sve one pretrage koje su mu potrebne da bi mogao na operativni zahvat.

Za to su sada pacijentima potrebni i tjedni, jer bolnice često i za jednostavne zahvate traže čitav niz pretraga, od kompletne krvne slike, provjere koagulacije, do obaveznog EKG-a i rentgena srca i pluća. Pravila koja određuju koje su pretrage potrebne za pojedini zahvat sada praktički ne postoje, pa svaka bolnica određuje vlastita pravila igre.

Razlike, štoviše, postoje i među pojedinim odjelima u istoj bolnici, pa neke ustanove imaju i po desetak različitih popisa pretraga potrebnih za operativni zahvat. Ministarstvo zdravlja prikupilo je podatke iz velikih hrvatskih bolnica o tome kakvu pred operacijsku pripremu provode i pokazalo se da postoje velike razlike u protokolima obrade pacijenata prije operativnog zahvata.

Da bi se tome stalo na kraj, priprema se projekt ujednačavanja preoperacijske obrade na nacionalnom nivou.

Liječnik koji pacijenta šalje na operaciju daje mu popis pretraga koji je skrojen prema zahvatu, dok će se ubuduće na osnovu pitanja o osobnom i obiteljskom riziku za svakog pacijenta raditi individualni plan preoperativne obrade.

Unificiranje preoperativne obrade skratit će vrijeme hospitalizacije, jer većina bolnica hospitalizira pacijenta čak četiri do pet dana prije operacije da bi obavili pretrage. Što je boravak pacijenta u bolnici duži, veći je rizik da se inficira bolničkom bakterijom, a skraćenje vremena provedenog u bolnici jamči bolji postoperativni tijek.

Na dobitku će biti i pacijenti kojima bolnica više puta odgodi operaciju. Takvi su pacijenti u poziciji da pretrage prije operacije moraju u nekoliko mjeseci ponoviti i po dva, tri puta, jer bolnica obično ne prihvaća nalaze starije od mjesec dana.

S pilot projektom novog sustava preoperativne obrade krenut će se u veljači KB Dubrava, s ciljem da se osmisli dobar obrazac primjenjiv na sve bolnice. Predviđa se da će jedan obrazac vrijediti za KBC-e i klinike, a drugi za opće bolnice. Jedinstveni sustav preoperativne obrade mogao bi ući u bolnice sredinom 2013. godine. *Lj. BRATONJA MARTINOVIĆ/Novi list)


Podijeli: Facebook Twiter