Bliži se početak gradnje pazinske zaobilaznice

Križanje Rogovići s kojim bi se trebala spojiti najavljivana cesta (M. MIJOŠEK)
Križanje Rogovići s kojim bi se trebala spojiti najavljivana cesta (M. MIJOŠEK)

Hrvatske ceste objavile su poziv vlasnicima i posjednicima više parcela na području katastarskih općina Lindar i Zabrežani radi dogovora oko sporazumnog rješavanja otkupa zemljišta zbog gradnje spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) - Križ Lindarski. Naknada za otkup čestica određena je prema procjeni sudskih vještaka, ovisno o vrsti i kvaliteti zemljišta. Tako će se sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknada građevinsko zemljište, ovisno o procjeni vještaka, otkupljivati po cijeni od 150 do 187,05 kuna po metru četvornom, a za građevinske štete naknade će se isplaćivati prema procjeni sudskog vještaka.

Postavili pikete

Poljoprivredno zemljište otkupljivat će se, također ovisno o procjeni vještaka, po cijeni od 25 do 51 kunu po metru četvornom. Za usjeve i trajne nasade cijenu će određivati ovlašteni sudski vještak ovisno o površini, kulturi, starosti, kvaliteti prinosa i drugim agronomskim kvalitetama. Damir Črnja pravnik u Hrvatskim cestama kaže kako se vlasnici s dokazima o vlasništvu trebaju javiti na adresu Hrvatske ceste d.o.o. PC Rijeka, Ispostava Pula. Prema objavljenom pozivu trebali bi to napraviti u roku od osam dana, ali u slučaju nesređenih vlasničkih odnosa mogu to učiniti i naknadno, kaže Črnja i naglašava kako će im naknada biti isplaćena kada dostave potpune dokaze o vlasništvu, tako da se ne trebaju bojati da će ostati bez novca jer isplata naknade za izvlašteno zemljište ne zastarijeva.

Na budućem gradilištu, kažu u Hrvatskim cestama zbog  "osiguranja dokaza što podrazumijeva sam početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa", postavljeni su piketi. Trasa nove ceste koja će spajati Rogoviće, dakle Istarski cestovni ipsilon s cestom Pazin-Kršan-Vozilići, na Križu Lindarskom položena je u brežuljkastom reljefu gdje se nadmorske visine kreću od 350 do 500 metara. Približna duljina ceste je 6,14 kilometara, a vrijednost radova procijenjena je na 31,5 milijuna kuna. Budući da će nakon gradnje to postati južna zaobilaznica Pazina i kratica između istoka i zapada Istre, očekivani intenzitet prometa je od tri do sedam tisuća vozila dnevno. Širina kolnika iznosit će sedam metara s bankinama od 1,5 do dva metra. Cesta je projektirana za brzinu od 80 kilometara na sat, odnosno 60 kilometara na sat u zoni raskrižja i pješačkih prijelaza. Pored spojne ceste čvor Rogovići-Križ Lindarski, predmet zahvata su prometnice postojeće cestovne mreže: državna cesta D64 (Pazin-Lindar-Pićan-Vozilići), županijska cesta ŽC 5190 (Žminj-Rogovići), lokalne ceste LC 50108 (Lindarski Križ - Žminj) i LC 50109 (D64 - Mandalenčići - Salamunišće), te još neke ceste u promatranom koridoru u duljini zahvata s elementima potrebnim za ostvarenja njihovog priključka na planiranu državnu cestu.

Kasni početak

Osim što će osloboditi Pazin teških kamiona koji iz smjera Potpićna voze prema Istarskom cestovnom ipsilonu ova će cesta prolaziti ispred ulaza u budući Istra inspirit fantasy park, čime će ovaj objekt od buduće autoceste biti udaljen svega tri-četiri kilometra.

Iako se određene aktivnosti oko početka gradnje spojne ceste Rogovići-Križ Lindarski već odvijaju, još se uvijek sa sigurnošću ne može reći kad će započeti njena gradnja. Hrvatske ceste najavljivale kako će gradnja ove ceste započeti koncem 2015. godine, a u međuvremenu se došlo tek do otkupa zemljišta, što znači da se ipak bliži početak gradnje ceste Rogovići-Križ Lindarski. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter