Bit će moguće besplatno otkazati rezervaciju na dan putovanja

Uvodi se obveza agencije da putnike vrati kući u slučaju nepredviđenih događaja (N. LAZAREVIĆ)
Uvodi se obveza agencije da putnike vrati kući u slučaju nepredviđenih događaja (N. LAZAREVIĆ)

Za dvije godine svaki putnik, bilo putovao putem klasičnih agencije ili pak one online kojih ima sve više, imat će jednaka prava, odnosno osiguranje. Naime, nedavno je donesena dugoočekivana europska direktiva o paket-aranžmanima koja se nije mijenjala 25 godina, što je s obzirom na velike promjene u turizmu, predug period. Tekst direktive usvojio je Europski parlament 27. listopada, a na snagu će stupiti objavom u službenom listu Europske unije koja se očekuje do kraja godine ili početkom 2016., a sve agencije imaju dvije godine vremena prilagodbe.

Ona putnicima osigurava puno veća prava i sigurnost kada se radi o kupnji paket-aranžmana, odnosno najmanje dvije povezane usluge. Većinom se to odnosi na kombinacije usluga putovanja koje najčešće uključuju prijevoz, hotel i neke druge usluge, poput najma automobila.

U pripremi direktive sudjelovali su i hrvatski predstavnici, među kojima i predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i potpredsjednik Europskog udruženja nacionalnih udruga tih agencija (ECTAA) Boris Žgomba koji pozdravlja donošenje novih pravila, tim više što se ta pravila nisu mijenjala od 1990.

- Bilo je krajnje vrijeme za tako nešto, a najvažnije je da su sada prava putnika koji kupuju paket-putovanja online i fizički u agencijama jednako zaštićena, kao i interesi industrije jer se smanjuje i utjecaj nelojalne konkurencije online agencija, koje u nekim slučajevima nisu ni brinule za prava putnika, kaže Žgomba.

Tako će aranžmanska paket-putovanja, sastavljena od avio leta, hotela ili rent-a-cara kupljena putem interneta za jedinstvenu cijenu imati istu zaštitu kao paket kupljen u turističkim agencija, a cilj je  poboljšati prava korisnika odmora s obzirom na promjene na tržištu usluga putovanja upotrebom interneta. Direktiva se ne bi  primjenjivala na usluge putovanja koje su kupljene u obliku zasebnih proizvoda (let ili hotelska soba) te na poslovna putovanja.

Lakše će biti i zatražiti naknadu štete, odnosno moći će se zahtijevati odšteta za "nematerijalnu štetu", poput uništenog odmora uz smanjenje cijene u slučaju loše usluge. Direktivom je također definirano za koje će se "propuste" moći tražiti kakva odšteta.

- Sada će se moći besplatno otkazati putovanje u slučaju "neizbježnih i izvanrednih okolnosti" čak na sam dan putovanja.  Također, u drugim slučajevima postojat će veća fleksibilnost u otkazivanju ugovora plaćanjem razumne naknade organizatoru. Uvodi se i pravo repatrijacije, a to je obveza agencije da putnike vrate kući. Događalo se, primjerice, da putnici koji su putovali putem online agencija kada je dijelove Azije zadesio tsunami, nisu imali osiguran prijevoz kućama, pa su to države morale organizirati. Sada će tu odgovornost na sebe, kao i što to već rade klasične agencije, preuzeti i one internetske. Također, definira se obveza vraćanja svih plaćenih predujmova u slučaju bankrota organizatora putovanja, tvrdi Žgomba. (Piše Barbara BAN)

VIŠE O OVOJ TEMI ČITAJTE U TISKANOM IZDANJU.


Podijeli: Facebook Twiter