Bez zastare za kazneno stjecanje profita

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Sukladno prošlogodišnjim promjenama Ustava RH te nakani države da omoguci procesuiranje onih koji su agresiju na Hrvatsku iskoristili za nezakonito stjecanje profita, danas je na snagu stupio Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz pretvorbe i privatizacije.

Hrvatski sabor je 13. svibnja izglasao taj zakon te u tom smislu i dopunio Kazneni zakon, kojima je proširen katalog kaznenih djela za koja nema zastare. Zakon je na snagu stupio danas, osmoga dana od objave u Narodnim novinama.

"Nakon njihova donošenja više ništa nece biti isto za one koji su necasno radili, koji su se okoristili neposrednom ratnom opasnošcu za stjecanje profita te kupnju i prodaju tvrtki ispod cijene", porucila je premijerka Jadranka Kosor nakon što je Vlada krajem travnja zakonske prijedloge uputila u saborsku proceduru.

Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela u pretvorbi i privatizaciji kao kaznena djela za koja ne može nastupiti zastara predvida ona pocinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države propisana zakonom ili ona koja ne zastarijevaju prema medunarodnom pravu.

Kaznenim djelima ratnog profiterstva i onima iz procesa pretvorbe i privatizacije u tim (ratnim) okolnostima smatra se nesavjesno gospodarsko poslovanje, prouzrocenje stecaja, zloupotreba ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, zakljucenje štetnog ugovora, nedopuštena trgovina, utaja poreza ili doprinosa, prevara, krivotvorenje isprave, zloupotreba položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, pronevjere, te primanje i davanje mita.

Kao takva propisana su i kaznena djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, odnosno pranje novca ako se prikriva korist ostvarena kaznenim djelima, zloupotreba stecaja, utaja poreza i drugih davanja, prijevara i zloupotreba ovlasti u gospodarskom poslovanju, nedozvoljena trgovina te izbjegavanje carinskog nadzora.

Kaznenim djelima ratnog profiterstva smatraju se ona kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom imovine znantno ispod njezine vrijednosti ili na drugi nacin iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države.


Podijeli: Facebook Twiter