Bez novog Šijanskog kolektora plavit će rotor

(M. MIJOŠEK)
(M. MIJOŠEK)

Problem plavljenja područja uokolo novog velikog kružnog toka u Šijani trenutno nije aktualan zbog manjih količina oborina. Međutim, jasno je svima da će svaki jači pljusak iznova prouzročiti poplavu ove prometne infrastrukture, a posljedično i okolnog područja među kojim se nalazi trezor Zagrebačke banke, te veliki trgovački centri.

Kao ključni razlog plavljenja ovog područja u nekoliko se navrata isticao premali kapacitet Šijanskog kolektora koji se treba rekonstruirati duž Ulice 43. istarske divizije. Naime, kružni tok ima novu oborinsku odvodnju velikog kapaciteta, ali nema gdje otjecati s obzirom na mali profil odvodnje u Ulici 43. istarske divizije. Stoga je jasno da bi se u ovu prometnicu trebao položiti novi kolektor, ali i ne samo kolektor.

Grad preuzeo obavezu

- Za rješavanje problema plavljenja na Šijanskom slivu bit će potrebna realizacija sustava retencija, imajući u vidu i estetsko oblikovanje samog područja. U navedeni projekt rješavanja problematike odvodnje su uključeni svi ključni subjekti, a Grad Pula se obvezao koordinirati sve aktivnosti na realizaciji projekata rješavanja sustava odvodnje Šijanskog sliva. Grad je prihvatio obvezu izrade projektne dokumentacije, definiranja faznosti i ishodovanja dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinskih voda Šijanskog sliva, kažu nam na upit o rješavanju ovog problema iz Grada Pule.

Iz gradske uprave ističu da je rješavanje odvodnje oborinskih voda jedan od ključnih prioriteta Grada Pule s obzirom da posljednjih godina klima donosi veliku količinu oborina, pa posebnu pažnju prilikom projektiranja posvećuje upravo odvodnji vode.

- Grad Pula sustavno radi na rješavanju problema odvodnje vode što je vidljivo i prema dosadašnjim realiziranim projektima poput izgradnje obalnog kolektora na rivi. Idejnim konceptom oborinske odvodnje Pule detektirana su gradska područja koja su po tom pitanju značajna, među kojima i područje oko kružnog toka u Šijani. Hrvatske ceste, kao investitor rekonstrukcije državne ceste D66 Šijana - Stancija Peličeti prihvatili su projekt rješavanja odvodnje uređenjem sustava retencija uz samu državnu cestu D66. S druge strane, Hrvatske vode su preuzele obvezu financiranja pripadajućeg dijela sustava odvodnje voda, a tek će po okončanju izrade projektne dokumentacije i ishodovanju potrebnih dozvola biti moguće pristupiti izgradnji retencijskog sustava, kažu iz gradske uprave.

Iz Grada najavljuju da će u cilju zaštite nižih dijelova Pule od štetnog djelovanja voda zajedno s Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama u narednim mjesecima pristupiti realizaciji projekta u gornjem dijelu Šijanskog sliva nakon čega će uslijediti izgradnja sustava odvodnje za donji dio sliva kojemu pripada Ulica 43. istarske divizije.

Kolektor i kišni vrtovi

- Dugoročno i trajno rješenje problema plavljenja ovog dijela grada postići će se izgradnjom oborinskog kolektora u Ulici 43. istarske divizije za čije će se financiranje kandidirati prema europskim fondovima. U skladu s integralnim pristupom zaštite od štetnog djelovanja voda u obuhvatu Šijanskog sliva, uređenjem kišnih vrtova, retencija i laguna, intencija je postići kontrolirano ispuštanje u kolektorski sustav odvodnje oborinskih voda. Realizacija projekta je već započela u 2014. godini kada su za Šijanski sliv - gornji dio izrađeni idejni projekti, a potom je već u siječnju ove godine ishodovana lokacijska dozvola. Trenutno su u tijeku poslovi vezani za pribavljanje glavnih i izvedbenih projekata te ishodovanje građevinskih dozvola, zaključuju iz gradske uprave. (Goran ROJNIĆ, snimio Milivoj MIJOŠEK)


Podijeli: Facebook Twiter