Barban: Izravna pogodba za komunalne poslove

Dalibor Paus i Denis Kontošić (P. GREGOROVIĆ/Arhiva)
Dalibor Paus i Denis Kontošić (P. GREGOROVIĆ/Arhiva)

Uvjetno mišljenje o obavljenoj reviziji za 2014. godinu Općini Barban izrazile su ovlaštene državne revizorice Orijana Baćac i Ada Šegon. Reviziju su obavljale od 4. svibnja do 1. listopada ove godine, a pod uvjetnim mišljenjem podrazumijeva se niz utvrđenih nepravilnosti, poput (ne)naplate potraživanja i obavljanja komunalnih djelatnosti.

Iako Barban nije nikakva iznimka u svom okruženju, pa i šire, kada je riječ o uvjetnom mišljenju revizije, vijećnici, koji su na sjednici Općinskog vijeća u četvrtak prihvatili izvješće, nastojali su s načelnikom Denisom Kontošićem (SDP) raspraviti neke od važnijih zamjerki revizije. Općini se, između ostalog, zamjera da mjere naplate 970 tisuća kuna potraživanja (od ukupnih 1,6 milijuna kuna dospjelih potraživanja) nisu poduzimane.

Taj se iznos odnosi na neplaćene komunalne naknade i doprinose, održavanje i dodjelu grobnih mjesta te zakup poslovnih poslova.

Išli na ovrhe

- Činjenica je da imamo jako puno otvorenih ovršnih postupaka za naplatu dugovanja u posljednje vrijeme. Gdje smo vidjeli da ljudi mogu podmiriti dugove, a ne žele, išli smo na ovrhu, rekao je između Kontošić.

Revizija zamjera i da je Općina obavljanje komunalnih djelatnosti, poput održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i mrtvačnica, u iznosu od 222 tisuće kuna povjeravala pravnim i fizičkim osobama izravnim ugovaranjem bez javnih natječaja. Takvi se poslovi, prema slovu zakona, povjeravaju uz četverogodišnji ugovor, a predstavničko tijelo, dakle Vijeće, određuje komunalne djelatnosti, utvrđuje uvjete i mjerila za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja. Načelnik donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, a Vijeće donosi odluku o izboru.

Krajem travnja i u svibnju 2014. ustrojen je pak Vlastiti pogon Općine za obavljanje određenih komunalnih poslova, a revizija nalazi i da do lipnja 2015. nije donesen godišnji plan i program rada za tekuću godinu.

- Na neke od ovih primjedbi upozoravali smo i mi vijećnici. Jedna od njih je da se nije išlo pravovremeno u rebalans proračuna. Ni ove godine nismo imali rebalans, kraj je godine, a u veljači smo već znali da će neke stavke premašiti, odnosno da neće biti uravnoteženi prihodi i rashodi. Što se tiče komunalnih poslova, koji su povjereni neposrednom nagodbom, Općinsko je vijeće moralo donijeti odluku kome će se ugovori dodijeliti, rekao je predsjednik Vijeća Dalibor Paus (IDS).

Revizija i navodi da su prema rebalansu proračuna 2014. prihodi i primici planirani u iznosu od gotovo 10,3 milijuna kuna, a rashodi od gotovo 11 milijuna kuna, s razlikom većom od 700 tisuća kuna, da po ulaganju te godine nije povećana vrijednost imovine u analitičkom knjigovodstvu dugotrajne nefinancijske imovine, itd.

Paus je upozorio i na ostale primjedbe, poput toga da programi proračuna za komunalnu izgradnju i održavanje i ostali programi nisu bili detaljnije obrazloženi, ali i naveo da u prvom prijedlogu proračuna za 2016. postoji pomak nabolje te da Općina nema sustav kontrole kako se troše sredstva koje dobivaju udruge na Barbanštini.

- Načelniče, ako ste za dodjelu komunalnih poslova dali potpis bez našeg znanja, to nije u redu! Mene ipak zanima što nama sada znači taj nalaz revizije i je li nas netko zbog toga kaznio, pitao je Edi Radola (HDZ).

Nema kazne

- Državna revizija je način kontrole, i to je sasvim u redu. I ne, nisu nas kaznili, riječi su kojima je Kontošić umirio vijećnika. Aleksa Vale (HDZ) naveo je da za drugu godinu proračunski korisnici pripremaju svoje programe, pa će se i znati kako će se sredstva trošiti, što pokazuje da je Općina ipak na dobrom putu.

- Siguran sam da je nalaz revizije poučna stvar i da nam daje smjernice kako raditi ubuduće, rekao je Mirko Bulić (SDP). Na to je Paus poentirao riječima da je Općina smjernice za naplatu potraživanja, obavljanje komunalnih djelatnosti i pomoći građanima i kućanstvima dobila i nalazom velike revizije 2008. godine, ali mnoge stvari do sada nisu ispravljene. (Z. STRAHINJA)


Podijeli: Facebook Twiter